Araş. Gör. OZAN ÇAPRAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. OZAN ÇAPRAZ

T: (0282) 250 2395

M ocapraz@nku.edu.tr

W ocapraz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Endüstri Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Lisans
Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2006-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Polat O., Capraz O., Gungor A., Modelling of WEEE recycling operation planning under uncertainty, Journal of Cleaner Production, vol. 180, pp. 769-779, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ÇAPRAZ O., POLAT O., GÜNGÖR A., Performance evaluation of waste electrical and electronic equipment disassembly layout configurations using simulation, Frontiers of Environmental Science Engineering, vol. 11, pp. 1-11, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ÇAPRAZ O., POLAT O., GÜNGÖR A., Planning of waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling facilities: MILP modelling and case study investigation, Flexible Services and Manufacturing Journal, vol. 27, pp. 479-508, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÇAPRAZ O., MERAN C., WÖRNER W., GÜNGÖR A., Using AHP and TOPSIS to evaluate welding processes for manufacturing plain carbon stainless steel storage tank, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 76, pp. 157-162, 2015.
Özgün Makale Directory of Open Access Journals, Google Scholar, Scopus, Index Copernicus, Scirus, Ulrich’s Periodical Directory, Dragon Library Catalogue, Baztech, Journalseeker, Worldcat, Libsearch.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇAPRAZ O., POLAT O., MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİR ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 57-71, 2015.
Özgün Makale ASOS INDEX, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi, TÜBİTAK ULAKBİM, SoBiAD
2. SUPÇİLLER A. A., ÇAPRAZ O., AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI, İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, ss. 1-22, 2011.
Özgün Makale Repec, Econpapers, IndexCopernicus, Ulrichsweb, Scientific Commons, Socionet, EconomistOnline, Scirus, Scholar Google, ZDB, Scholarsportal, EZB, HKU E-resources
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Ozsut Bogar Z., Capraz O., Ozgur Polat L., Gungor A., An overview of e-waste estimation methods and their applicability for the case of Turkey, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (28.04.2018-30.04.2018).
Özet bildiri
2. ÖZSÜT BOĞAR Z., ÖZGÜR POLAT L., ÇAPRAZ O., GÜNGÖR A., DETERMINING THE LOCATION OF A WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) RECYCLING PLANT IN THE AGEAN REGION OF TURKEY, The International Conference on Engineering Technology and Innovation (22.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
3. ÇAPRAZ O., ÖZGÜR POLAT L., ÖZSÜT BOĞAR Z., GÜNGÖR A., REVIEW OF ESTIMATION METHODS FOR E-WASTE QUANTITIES AND THE APPLICATION OF SIMPLE DELAY METHOD FOR THE CASE OF TURKEY, The International Conference on Engineering Technology and Innovation (22.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
4. ÇAPRAZ O., MERAN C., WÖRNER W., GÜNGÖR A., Using AHP and TOPSIS to evaluate welding processes for manufacturing plain carbon steel storage tank, 22nd Winter International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering (WINTER-AMME´2015) (06.12.2015-09.12.2015).
Özet bildiri
5. ÇAPRAZ O., GÜNGÖR H., GÜNGÖR A., A CLOSE LOOK ON THE PRESCHOOL SELECTION PROBLEM, International Conference on New Horizons in Education (INTE 2015) (10.06.2015-12.06.2015).
Özet bildiri
6. GÜNGÖR H., ÇAPRAZ O., GÜNGÖR A., Is Industrial Engineering Education Creating Perfectionist and/or Anxiety Prone Individuals?, 26. European Conference on Operational Research (01.07.2013-04.07.2013).
Özet bildiri
7. GÜNGÖR A., ÇAPRAZ O., POLAT O., Simulation Based Evaluation of E-waste Disassembly Layouts, 26. European Conference on Operational Research (01.07.2013-04.07.2013).
Özet bildiri
8. SUPÇİLLER A. A., ÇAPRAZ O., AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması, 12.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (26.05.2011-28.05.2011).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Polat O., Çapraz O., Güngör A., Belirsizlik Altında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Geri Dönüşüm Operasyonlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu, 37.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (05.07.2017-07.07.2017).
Özet bildiri
2. GÜNGÖR A., ÇAPRAZ O., KOYUNCUOĞLU M. U., Bir Üniversite Yerleşkesinin Engelli Dostluğu Düzeyinin Tespiti, 17.Ulusal Ergonomi Kongresi (14.10.2011-16.10.2011).
Tam metin bildiri
3. ÇAPRAZ O., GÜNGÖR A., E-atık Demontaj Sistemleri İçin Etkili Bir Yerleşim Planlaması, 31.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (05.07.2011-07.07.2011).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Manufacturing Technology Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
2. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
3. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
4. Journal of Manufacturing Technology Management, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
5. Journal of Intelligent Manufacturing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
7. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
8. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
9. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Yerleşkesinde Rüzgar Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Tahmin Modelinin Geliştirilmesi Ve Kurulabilecek Rüzgar Santrali İçin Teknik, Ekonomik Ve Termodinamik Analizinin Gerçekleştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.01.2014-20.12.2016.
Üyelikler
Yöneylem Araştırması Derneği, Üye, 2017-.